Rälsgrävarn AB 

Om rälsgrävarn AB

Företaget med över 10 år i branschen.

 

Strukturerad hantering längs järnvägen med stöd av pålitlig utrustning

Vi startade 2012 och är idag en etablerad aktör i branschen. Vi lägger stor vikt vid arbetsmiljö och miljö samt säkerställer att vår personal har rätt utbildning. Vår ambition är att fortsätta vara en attraktiv samarbetspartner på marknaden.

 

 

 

 

Strukturerad hantering längs järnvägen med stöd av pålitlig utrustning

Vi startade 2012 och är idag en etablerad aktör i branschen. Vi lägger stor vikt vid arbetsmiljö och miljö samt säkerställer att vår personal har rätt utbildning. Vår ambition är att fortsätta vara en attraktiv samarbetspartner på marknaden.

 

 

 

 

Fältbilder

Företagets
grundare berättar

Företagets
grundare berättar

Jag grundade företaget med syftet att erbjuda min expertis och tjänster, där kärnvärdena innefattar att säkerställa ett väl utfört arbete och en punktlig leverans i enlighet med överenskomna tidsramar.

Andreas Esperi

Kontaktuppgifter

Välkommen att höra av dig om du har några frågor.

Allmäna frågor

070-2772757

DEGERNÄS 552 905 80 Umeå
Org.nummer – 556880-1343