Fokus på arbete som rör järnvägsinfrastruktur 

Fokus på arbete som rör järnvägsinfrastruktur 

Med utgrening mot mark & entreprenad

10 år

+ I branschen

Alltid

lösningsfokuserad

Arbetsmiljöaspekter är högt
uppe på agendan.

En optimal arbetsmiljö är grundläggande för att säkerställa att medarbetare kan arbeta produktivt och må bra på sin arbetsplats.

Högt kvalificerade
med gedigna utbildningar

Det är viktigt att vår personal får kontinuerlig utbildning för att säkerställa deras kompetens. Våra anställda genomgår regelbundet utbildningar för olika befattningar och certifikat.

Alltid en Strävan
efter en hög kundnöjdhet

Vi strävar efter att ständigt vara lyhörda för din feedback, eftersom det hjälper oss att hitta de områden där vi kan göra förbättringar.

Maskinpark
för mångsidiga lösningar

Vi säkerställer en effektiv arbetsprocess genom att tillhandahålla rätt maskin och kompetent personal, för att hantera de arbetsuppgifter som uppdraget kräver.

Strukturerad hantering längs järnvägen med stöd av pålitlig utrustning

Rälsgrävarn AB är stolt över att ha en modern och effektiv maskinpark som möter höga krav på miljö, kvalitet och prestanda. För närvarande omfattar vår maskinpark ett tiotal maskiner från ledande tillverkare som Huddig och Volvo.

Vi erbjuder kompetenta och erfarna bantekniker och maskinförare som uppfyller de specifika krav och förväntningar som krävs. 

Strukturerad hantering längs järnvägen med stöd av pålitlig utrustning

Rälsgrävarn AB är stolt över att ha en modern och effektiv maskinpark som möter höga krav på miljö, kvalitet och prestanda. För närvarande omfattar vår maskinpark ett tiotal maskiner från ledande tillverkare som Huddig och Volvo.

Vi erbjuder kompetenta och erfarna bantekniker och maskinförare som uppfyller de specifika krav och förväntningar som krävs. 

I hela landet

Vi utför järnvägsrelaterade projekt över hela Sverige och säkerställer ett korrekt och noggrant arbetsutförande i enlighet med branschens standarder.

Markentreprenad

Vårt företag hanterar även markarbeten och entreprenaduppdrag, där vi tillhandahåller tjänster som garanterar effektiva och kvalitetsdrivna lösningar för en mängd olika projekttyper.

Mark & entreprenad

Vårt företag utför även mark- och entreprenadarbeten och erbjuder en rad tjänster som säkerställer en effektiv och kvalitativ lösning för alla typer av projekt.

Arbetsmiljö & miljö

Rälsgrävarn AB följer klara och väldefinierade riktlinjer när det gäller arbetsmiljö och miljöfrågor. Tveka inte att kontakta oss för mer information om våra policys och principer.

Företagets
grundare berättar

Företagets
grundare berättar

Jag grundade företaget med syftet att erbjuda min expertis och tjänster, där kärnvärdena innefattar att säkerställa ett väl utfört arbete och en punktlig leverans i enlighet med överenskomna tidsramar.

Andreas Esperi

Kontaktuppgifter

Välkommen att höra av dig om du har några frågor.

Allmäna frågor

070-2772757

DEGERNÄS 552 905 80 Umeå
Org.nummer – 556880-1343